Socialrådgiver til Hegnetslund Krisecenter

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hegnetslund Krisecenter er et døgntilbud jf. lov om social service § 109 til kvinder som har været udsat for vold eller trusler om vold i nære relationer og deres evt. medfølgende børn.

Som socialrådgiver på Hegnetslund Krisecenter vil du blive en del af et veletableret fagprofessionelt krisecenter med høj faglighed.

Din kerneopgave vil blive at understøtte voldsudsatte kvinder i at etablerer et selvstændigt liv uden vold, for dem selv og deres evt. børn. Som socialrådgiver vil fokus i dit arbejde være på det socialfaglige i den, med borgeren, aftale indsats. Du vil skulle gå forrest i samarbejdet med vores samarbejdspartnere som består af fagpersoner fra flere områder såsom kommuner, politi, sundhedssektoren. På Hegnetslund Krisecenter indgår du i arbejdet med at støtte og vejlede borgerne, både i forhold til deres aktuelle situation og i forhold til et kommende liv uden vold.

Udgangspunktet for socialrådgiverne på krisecenteret er at understøtte familiens behov for socialfaglig indsats, herunder at samarbejde med vores kontaktpersoner om familien. Det er socialrådgiverne der har den primære kontakt med eksterne samarbejdspartnere.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og relations orienteret tilgang og det er derfor en vigtig værdi; at respektere borgerens egne valg, deres forskellige kulturer, normer og værdisæt.

Vi forventer

 • At du uddannet socialrådgiver
 • At du har erfaring inden for området eller relaterede områder med kriseramte og traumatiserede mennesker, børn og familier.
 • At du har gode samarbejdsevner og har en anerkende og respektfuld tilgang til såvel borgere, som til dine kollegaer.
 • At du løbende holder dig opdateret med gældende lovgivning som vedrører området.
 • At du har gode skriftlige formuleringsevner og at du som minimum kan kommunikere på engelsk.
 • At du er indstillet på at deltage i et igangværende uddannelsesforløb.
 • At du er indstillet på at arbejde fleksibelt fra mandag-fredag i dagtimerne.

Vi lægger vægt på

 • At du kan arbejde tværfagligt, og er indstillet på løbende faglig sparring med kolleger/supervisor/leder.
 • At du kan arbejde selvstændigt.
 • At du kan arbejde metodisk og systematisk.
 • At du er indstillet på løbende at evaluere og dokumentere din indsats.
 • At du har lyst til at arbejde udviklingsorienteret og kan tilegne dig ny viden.
 • At du er i stand til at se nye muligheder og løsninger.

Vi giver dig:

 • Mulighed for kompetenceudvikling samt obligatorisk supervision.
 • Mulighed for at udfolde dine faglige ambitioner sammen med engagerede kolleger.
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads med kollegial opbakning og masser af humor.

Dine arbejdsopgaver:

 • At vejlede og yde rådgivning til borgere med ophold på Krisecentret.
 • At vejlede og yde rådgivning til kolleger og kontaktpersoner ift. familier med ophold på Krisecentret.
 • At forestå i visitationssamtaler med nye borgere og forlængelse heraf have samarbejde med leder/socialrådgiver herom.
 • At forestå visitation af borgere som én – af lederen - uddelegeret opgave.
 • At indgå i tværfagligt team omkring koordinering af borgernes trivsel, sagsforløb, forebyggelse og efterværn.
 • At udarbejde indsatsplaner, krisecentererklæringer, medvirke til at udarbejde underretninger og løbende dokumentere din indsats i samarbejde med kolleger og borgere.
 • At indgå i varetagelsen af diverse eksterne samarbejder omkring kvinder og børn (Fx, jobcenter, politi, børn- og unge afdeling)
 • At være medansvarlig for fælles aktiviteter, temadage samt være tovholder for udvalgte/uddelegerede funktioner.
 • At medvirke til at vidensdele, herunder bl.a. undervise kollegaer og samarbejdspartnere
 • At medvirke og samarbejde om de ad hoc-opgaver, der dagligt opstår.

Tiltrædelse snarest muligt.

Ugentlig arbejdstid 34 timer

Arbejdstiden tilrettelægges indenfor tidsrummet: 08.00 - 17.00.

Løn og ansættelsesforhold tager udgangspunkt i gældende overenskomst og forhandles endeligt med repræsentant fra dit fagforbund. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest i forbindelse med evt. ansættelse.

Du skal være indstillet på fleksibilitet i arbejdstider.

Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Rebecca Wamsler på tlf. 21159787 eller på mail rebecca.wamsler@koege.dk.

Krisecentret ligger i Køge kommune, nærmere information følger ved ansættelsessamtalen.

Relevant dokumentation for uddannelse og beskæftigelse skal uploades sammen med ansøgning.

Ansøgningsfrist d. 22. juni 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 26. juni 2023

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Køge Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.koege.dk/om-koege-kommune/job-hos-os/ledige-stillinger?hr=show-job/151437&linkref=113807&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848870

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet