Tryghedsmåling: Ellemarken er blevet et bedre sted at bo

dato

Ellemarken i Køge er blevet et mere attraktivt og trygt sted at bo, takket være Projekt Fælles Fremtid.

Dette projekt, som er et samarbejde mellem Køge Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi, Boligsocial helhedsplan Køge og Boligselskabet DAB, har fra 2021 til 2023 arbejdet på at forebygge utryghed og kriminalitet i området.

Med tiltag som mentorindsats, drenge- og pigecafé, fremtidsklub for unge og hjælp til jobsøgning og uddannelsesvejledning, har projektet skabt positive forandringer.

Tilfredsheden med at bo i Ellemarken er steget fra 63% i 2021 til 72% i 2023, og 70% af beboerne føler sig nu trygge i området, en stigning fra 55% i 2021.

Borgmester Marie Stærke glæder sig over udviklingen og fremhæver samarbejdet med dedikerede mennesker som en vigtig faktor.

Beboer Lawe Mamundi roser også projektet for at skabe fællesskab og tryghed. Nu skal resultaterne præsenteres for forskellige udvalg, der skal beslutte, hvordan man kan fortsætte det gode arbejde.


https://koege.dk/om-koege-kommune/presse-og-kommunikation/nyheder-og-aktuelt/nyheder/tryghedsmaaling-ellemarken-er-blevet-et-bedre-sted-at-bo
Kilde: Køge Kommune