Byrådet indgår aftale om budgettet for 2024 – 2027

Foto: Køge Kommune.
dato

Køge Kommune har fremlagt sin budgetaftale for 2024-2027, der er præget af tre store udfordringer: stigende priser, omlægning af ejendomsskatter og mangel på arbejdskraft. Disse faktorer udfordrer kommunens økonomi og evne til at opfylde borgernes forventninger til service.

Til trods for de stramme økonomiske rammer, har forligspartierne høje ambitioner for Køge Kommune. Budgetaftalen indeholder planer om at tænke i nye løsninger og facilitere samarbejde mellem forskellige aktører.

Borgmester Marie Stærke udtaler, at det er svære økonomiske tider for kommunen, men er glad for det ambitiøse budget, der er blevet vedtaget. Hun understreger vigtigheden af at fremtidssikre velfærden og prioritere rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Budgetforslaget sikrer en økonomisk ansvarlig linje, der overholder de nationale rammer for service- og anlægsudgifter, og sikrer et tilstrækkeligt likvidt beredskab inden for den vedtagne økonomiske politik.


https://koege.dk/om-koege-kommune/presse-og-kommunikation/nyheder-og-aktuelt/nyheder/byraadet-indgaar-aftale-om-budgettet-for-2024-2027
Kilde: Køge Kommune