Døgnrapporten i Bjæverskov: onsdag den 13. oktober

Profilbillede

Bjæverskov er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Egebjerg Hovedgade, Egebjerg, Nykøbing Sj.

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Ingen

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Rådmandshaven, Roskilde
Skolegade, Kr. Helsinge, Gørlev Sj.
Rasteplads, Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde


Målrettet færdselskontrol (hastighed) – Køgevej, Gadstrup/Roskilde - Roskilde

Hele tre målebiler fra Automatisk Trafik Kontrol (ATK) var tidligt ude tirsdag morgen for at måle hastigheden på trafikanter i morgentrafikken ad Køgevej i Roskilde kommune.
Målingerne foregik tre forskellige steder og i forskellige tidsrum på hvert målested. To af målebilerne målte hastigheden for trafikanter kørende ad Køgevej i nordlig retning, og den tredje målte morgentrafikken i sydgående retning.
I tidsrummet kl. 0643-0843 foregik en måling i nordgående retning umiddelbart nord for lyskrydset Køgevej-Salløvvej-Snoldelev Bygade på en vejstrækning, hvor der både syd og nord for lyskrydset er en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. 1678 bilister blev kontrolleret, og 14 af disse blev blitzet, fordi de kørte for hurtigt. Tre bilister kan ud over bøden også se frem til et klip i kørekortet, og højst målte hastighed på dette målested var 88 km/t.
Lidt nordligere på Køgevej ved Tjærebyvej på en strækning, hvor højst tilladte hastighed er 70 km/t, holdt også en ATK-målebil for at måle trafikanternes hastighed i nordlig retning. Denne målebil holdt på stedet i tidsrummet kl. ca. 06.30-12.15, hvor ca. 4000 bilister passerede. Ingen af disse blev målt til at køre for hurtigt på strækningen, hvor også en fast opstået hastighedsmåler giver bilisterne information om et køretøjs hastighed.
På Køgevej over for Tjærebyvejs udmunding holdt den tredje målebil i tidsrummet kl. 06.00-12.52 for at måle hastigheden på trafikanter i sydlig retning. Også her er højst tilladte hastighed 70 km/t ifølge skiltningen, efter at trafikanter forinden har passeret en fast opstillet hastighedsmåler lidt nord for Vor Frue Hovedgades udmunding i Køgevej. I alt 4.429 bilister blev kontrolleret, og af disse kørte 10 for hurtigt. Ingen kørte så hurtigt, at de ville få et klip i kørekortet. Højst målte hastighed på dette målested var 87 km/t.
Hele indsatsen med de tre målebiler på Køgevej skal ses som et led i indsatsen for nedsættelse af hastigheden på særligt uhelds- og hastighedsbelastede strækninger, hvor netop Køgevej mellem lyskrydset ved Gadstrup og Holbækmotorvejens afkørsel 12 Køgevej i Roskilde by er en særligt udpeget kontrolstrækning. Derudover har Rigspolitiet i denne uge igangsat en landsdækkende indsats mod hastighedsovertrædelser, og sluttelig skal tirsdagens kontrolindsats også ses i sammenhæng med dødsulykken den 4. oktober 2021 på netop Køgevej få hundrede meter nord for lyskrydset ved Gadstrup.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Centervej, Køge

Kl. 07.23 fik politiet en anmeldelse om, at en bil var kørt ind i en stenfacade ved en virksomhed på Centervej. Desuden var bilens dæk på højre side punkteret. På uheldsstedet fik politiet kontakt til en spirituspåvirket, 34-årig mand fra Polen, men med en arbejdsmæssig relation til Danmark. Han blev sigtet for spirituskørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Det var vidner på stedet, som havde set den 34-årige i en polsk bil køre op over kantstenen og ind i stengærdet af ukendte årsager. Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, og hverken den 34-årige eller nogen af passagerne i den forulykkede bil kom til skade ved uheldet.

Færdselsuheld – Slæggerupvej, Slæggerup, Roskilde

Kl. 08.09 fik politiet en melding om, at to biler var kørt frontalt sammen i en kurve på Slæggerupvej. En 56-årig kvinde fra Roskilde blev i den tilkaldte ambulance bragt til kontrol på skadestuen, men var formentlig sluppet fra sammenstødet uden behandlingskrævende skader. Modparten var en 44-årig kvinde fra Roskilde, som også var sluppet uskadt fra uheldet. Hun var forinden sammenstødet kørt ad Slæggerupvej ind mod Roskilde by, da hun i en højrekurve stødte sammen med den 56-årige, der kørte i modsatte retning. På uheldsstedet var kørebanen glat efter kraftigt haglvejr, så politiet har optaget rapport om uheldet for at få belyst de konkrete omstændigheder, herunder førets betydning for årsagen til uheldet.

Mistænkelig mand bortvist – Pedersvej, Køge

Kl. 12.14 fik politiet en henvendelse om en mand, der samlede diverse effekter sammen og anbragte disse i nogle skure ved nogle plejeboliger. Den adfærd fandt anmelderen mistænkelig, især da den samme mand også havde været på færde dagen før. En patrulje fik efterfølgende kontakt til en 34-årig mand fra Hårlev, som af ukendt årsag havde samlet effekter uden værdi sammen og anbragt dem et sted, hvor han ikke havde noget ærinde. Den 34-årige blev ikke sigtet for noget, men dog bortvist fra stedet, så hans adfærd ikke virkede utryghedsskabende for beboerne i området.

Hastighedskontrol ved skole – Karlslunde Landevej, Karlslunde – Greve

Fra kl. 12.30 og to timer frem havde færdselspolitiet taget opstilling med et lasermålerudstyr ud for en skole, så hastigheden på de trafikanter, der passerede skolen, kunne kontrolleres. Kontrolindsatsen på strækningen medførte sigtelse af fem bilister, der kørte hurtigere end de tilladte 50 km/t på strækningen. Højst målte hastighed var 77 km/t, hvilket udløser et klip i kørekortet ud over den bøde, som alle de sigtede vil modtage i nærmeste fremtid.

Lov om euforiserende stoffer – Vestergade, Roskilde

Kl. 12.45 gik en civilklædt betjent fodpatrulje i området og fik herunder øje på en 53-årig mand fra Roskilde, som politiet tidligere havde været i kontakt med i forbindelse med overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Manden luftede en hund og medbragte en høm-høm-pose med indhold, som han gerne ville skille sig af med inden politiets kontrol af ham. Det gav politiet ham ikke lov til, hvorefter politiets fokus rettede sig mod høm-høm-posen, som reelt indeholdt ca. 10 gram amfetamin. Den 53-årige blev derfor sigtet for den ulovlige besiddelse af amfetaminen, som blev beslaglagt som bevis og med henblik på senere konfiskation og destruktion, når sagen strafferetligt er blevet afgjort.

Uheldig kat – Ejby Havnevej, Ejby, Kirke-Hyllinge – Lejre

Kl. 18.26 kontaktede en bekymret, kvindelig katteejer politiet, fordi hun mistænkte nogen for at have mishandlet hendes kat. Katten, der var i live, havde ifølge katteejeren fået en eller anden spids genstand gennem kroppen med kvæstelser til følge.
En patrulje kørte til stedet og foretog de fornødne undersøgelser fra katterejerens oplysninger. Herunder fandt politiet et mindre havehegnsspyd placeret under et træ, som katten enten var faldet eller sprunget ned fra. Uheldigvis havde katten formentlig ramt dette spyd, som havde forårsaget diverse kvæstelser på kattens krop. Katteejeren tog straks katten til undersøgelse og fornøden behandling hos en dyrlæge, idet politiet ud fra undersøgelserne konkluderede, at ingen kunne mistænkes for overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen. På det grundlag foretog politiet sig ikke yderligere i sagen.

Utilfreds kunde – Hestetorvet, Roskilde

Kl. 20.53 bad personalet på en fastfood-spisested om assistance fra politiet, idet en mandlig kunde var utilfreds og gerne ville i slagsmål med personalet. Et par patruljer satte kursen og var fremme tre minutter senere. Ingen var dog kommet i slagsmål med hinanden, men en 21-årig mand fra København NV havde været utilfreds med personalets håndtering af madvarerne på stedet. Politiet fik stoppet stridighederne uden at sigte den 21-årige for noget.

Narkokørsel i lastbil – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 21.17 standsede færdselspolitiet en lastbil til nærmere kontrol af fører og køretøjet på motorvejsrastepladsen i Karlslunde. Bag rattet i lastbilen sad en 40-årig mand fra Haslev, der rutinemæssigt deltog i en narkometertest. Den gav udslag for mulig påvirkning af amfetamin, hvorefter politiet foretog en ransagning af førerkabinen. Herunder fandt politiet en medicinbeholder, hvori der var gemt en rest af et hvidt pulver. Pulveret blev identificeret som amfetamin, så den 40-årig blev også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
Ved gennemgang af selve lastbilen fandt politiet diverse fejl og mangler, så lastbilen blev indkaldt til et kontrolsyn. Den 40-årige chauffør blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Når analyseresultatet foreligger, vil han høre nærmere fra politiet.

Narkokørsel – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 23.50 anholdt og sigtede politiet en 23-årig mand fra Holbæk for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer (mistanke om cannabis og kokain). En af de fire mandlige passager i bilen overtog føringen, så kørslen i bilen kunne fortsættes lovligt.

Fyrværkeri afslørede narkobilist mv. – Slotsvænget / Torvet, Kalundborg

Kl. 23.59 fik politiet en anmeldelse om, at nogle mænd affyrede fyrværkeri ved arresten i byen. De var formentlig kommet til stedet i en personbil, som politiet senere fandt kørende i området ved Torvet og Volden i Kalundborg. Bag rattet sad en 24-årig mand fra Svendborg, der medbragte en 23-årig mand fra Langeland som passager. I bilen fandt politiet både emballage til bomberør samt enkelte lovlige fyrværkeribomberør, som ikke var blevet afskudt. Med baggrund i anmeldelsen om affyring af fyrværkeri uden for den periode, hvor fyrværkeri lovligt kan benyttes, sigtede politiet de to mænd for overtrædelse af fyrværkeriloven.
Den 24-årige fører blev kontrolleret nærmere og blev efter en narkometertest, der indikerede, at han kunne være påvirket af både hash og kokain, sigtet for narkokørsel i bilen. Den måtte han i øvrigt slet ikke være fører af, fordi han i forvejen var frakendt kørekortet. Føreren blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Den 23-årige var ejer af bilen, som den 24-årige var fører af, så den 23-årige blev sigtet for at have overladt føringen af bilen til en person uden førerret. Begge sigtede vil høre nærmere fra politiet i anledning af deres besøg i Kalundborg.

Narkokørsel – Vordingborgvej, Køge

Kl. 01.10 anholdt og sigtede politiet en 20-årig mand fra Køge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil på området ved en tankstation. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer (mistanke om hash).

Narkokørsel – Skovvejen, Jyderup – Holbæk

Kl. 01.31 blev en 25-årig mand fra Stenlille anholdt og sigtet for både kørsel uden førerret og for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil på Skovvejen ved rundkørslen ved Cementvejen. Efter anholdelsen fandt politiet ham tillige i besiddelse af ca. 1½ gram hash, som han også blev sigtet for ulovlig besiddelse af. Førerretten havde politiet inddraget i 2020 i forbindelse med andre verserende sager om narkokørsel. Nattens kørsel foregik i en lånt bil, så bilejeren kan også forvente en henvendelse fra politiet i anledning af overdragelse af bilen til en person uden førerret. Den 25-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Narkokørsel – Tåstrupvej, Solrød Strand – Solrød

Kl. 01.33 standsede politiet en personbil i rundkørslen ved Cementvej, da bilen kom til stedet ad Tåstrupvej. Bag rattet sad en 33-årig mand fra Havdrup, som i forvejen var frakendt kørekortet og derfor ikke måtte være fører af køretøjet. Endvidere skønnedes han påvirket af både spiritus og narkotika i en sådan grad, at han blev sigtet for både spiritus- og narkokørsel. I forbindelse med en kortvarig anholdelse fik han udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer. Når analyseresultaterne foreligger, vil han høre nærmere fra politiet.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 05.59 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld på motorvejen i det østgående spor, idet flere bilister var stødt sammen i morgenmyldretidstrafikken. En 51-årig mand fra Fjenneslev havde under kørsel i en personbil for sent opdaget, at de forankørende havde nedsat hastigheden. Han påkørte derfor bagenden af den forankørende varebil ført af en 25-årig mand fra Korsør, som blev skubbet frem i en personbil ført af en 40-årig mand fra Ringsted. Den 51-årige blev bragt til kontrol på skadestuen, men var sluppet med diverse knubs. Hans bil måtte bugseres væk, mens de to øvrige parter selv kunne køre derfra i deres biler. Politiet registrerede blot parterne og omstændighederne ved uheldet, så kl. ca. 06.35 var motorvejen atter farbar i begge spor i østlig retning.


OPFØLGNING


Brandtekniske undersøgelser – Egebjerg Hovedgade, Nykøbing Sj. – Odsherred

Brandefterforskere fra Midt- og Vestsjællands Politi foretog i løbet af i går tirsdag brandtekniske undersøgelser efter en voldsom brand i en virksomhed på Egebjerg Hovedgade, Nykøbing Sj., om morgen fredag den 8. oktober 2021.
Rigspolitiets Kriminaltekniske Center assisterede med brandefterforskere, ligesom elsagkyndige fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut også var til stede ved undersøgelserne, der blev afsluttet først på eftermiddagen.
Den foreløbige konklusion på undersøgelserne på brandstedet var, at branden var opstået ved en eksplosion i en reaktor i virksomheden. Eksplosionen havde forårsaget bl.a. ødelæggelse af mure, der væltede, samt brand i selve fabriksbygningerne. Der forelå umiddelbart ingen mistanke om, at elinstallationer og lignende kunne have en rolle i årsagen til eksplosionen og den efterfølgende brand.
Politiet har intet grundlag for at mistænke nogen for en forsætlig handling i forhold til brandlovgivningen ud fra de fremkomne oplysninger ved brandstedsundersøgelsen. De brandtekniske undersøgelser fra politiets side er på dette grundlag afsluttet, og brandstedet er derfor frigivet, således at f.eks. Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen kan foretage deres egne undersøgelser inden for deres respektive ressortområder.
Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi