Nyt fra Bjæverskov i politiets døgnrapport

Profilbillede

Bjæverskov er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Industrivej, Hårlev

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Stenhøjparken, BorupBlommehaven, VipperødThorsminde, Himmelev, RoskildeBodsbjergparken, Viby Sj.

 

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

 

Tyveri fra køretøjer:

Klempegårdsvej, Nr. Dalby, Borup (4 anmeldelser)Nørrevangsvej, RørvigSkovbominde, GreveSkovvangsvej, Strøby Egede, Køge

 

Flere indbrud i varebiler – Borup – Køge

I løbet af natten til mandag og i løbet af hele mandagen har Midt- og Vestsjællands Politi modtaget i alt fem anmeldelser om indbrud i varebiler i Borup-området.

Den første anmeldelse kom natten til mandag kl. 03.22 fra Tornbjergvej, hvor brugeren af en varebil var blevet vækket af bilalarmen kl. ca. 02.30. Varebilen havde stået i indkørslen på brugerens bopæl, men til trods herfor var sidedøren blevet opbrudt, så der var adgang til varerummet. Herfra var der stjålet en gasflaske og en værktøjskasse med værktøj til en p.t. ukendt værdi.
Politiet modtog i løbet af mandagen yderligere fire anmeldelser om tyveri fra varebiler, der natten mellem søndag og mandag havde stået på forskellige adresser på Klempegårdsvej, Nr. Dalby.
Sidedøren var også i disse fire varebiler blevet opbrudt på samme måde, så tyven(e) efterfølgende fra varerummene kunne stjæle primært el-værktøj fra forskellige håndværkerbiler.

Politiet har undersøgt flere af varebilerne for eventuelle spor, der kan føre til identificering af tyvene.

Tyverierne formodes at være blevet begået i tidsrummet kl. ca. 02.00 – 02.30, idet politiet ud over aktivering af bilalarmen på Tornbjergvej kl. ca. 02.30 også har oplysninger om, at en sølvgrå bil kan ses på videoovervågning kl. ca. 02.00 ved en af adresserne på Klempegårdsvej.

Politiet er derfor interesseret i at få kontakt med personer, der måtte have bemærket den sølvgrå bil i Nr. Dalby-området i løbet af natten mellem søndag og mandag.

Disse tyverier fra varebiler i Borup-området kan måske sættes i forbindelse med i alt syv anmeldelser om tyverier fra varebiler i Ringsted, Kværkeby og Bjæverskov i løbet af den netop forgangne og forlængede weekend med Kr. Himmelfart. Tyvene har også i disse tilfælde skaffet sig adgang til varebilerne ved at opbryde sidedøren, hvorefter primært el-værktøj er blevet stjålet.

Oplysninger om mistænkelige personer eller køretøjer i de nævnte områder i forbindelse med tyveri fra varebiler kan gives til Midt- og Vestsjællands Politi via tlf. 114.

Gode råd fra politiet om at forhindre tyveri fra varebiler

Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din bil:

• Parker – om muligt – varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.
• Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre (kun i visse varebiler)
• Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen
• Mærk værktøj med f.eks. en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren
• Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning – og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.


Brandundersøgelse – Bækgårdsvej, Borup – Køge

Kl. 08.57 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand på taget af en bygning, hvor der blev arbejdet med tagpap.
Der var ikke umiddelbart synlige flammer eller røg fra taget, så brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, der havde forårsaget mindre skader på bygningen.
Branden formodes at være opstået i forbindelse med brug af brænder ved tagpappålægningen, og politiet har optaget rapport om branden for at få afklaret, om nogen på grund af uforsigtighed kan drages til ansvar.

Kørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Mosede Landevej, Greve

Kl. 09.53 standsede færdselspolitiet en svensk varebil til nærmere kontrol, da den kørte ad Mosede Landevej ved Greve Landevej. Bag rattet i den svenske varebil sad en 45-årig mand fra Sverige, som var frakendt førerretten i Danmark og derfor ikke måtte føre et køretøj, der kræver kørekort, i Danmark.
Den 45-årige blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden og blev samtidig gjort bekendt med, at det nu var fjerde gang inden for de seneste tre år, at han blev afsløret i den forseelse i Danmark.
Politiet beslaglagde derfor hans svenske varebil med henblik på senere konfiskation, hvilket den 45-årige svenske mand var indforstået med. Han vil senere blive indkaldt til et retsmøde, når spørgsmålet om straf og endelig konfiskation af varebilen skal afgøres.

Butikstyveri – Ølsemaglevej, Køge

Kl. 12.45 anmeldte personalet i et supermarked, at en udenlandsk mand var tilbageholdt som mistænkt for at have stjålet nogle øl.
Politiet fik i supermarkedet kontakt til en 38-årig mand fra Polen, som blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for tyveri af 20 dåseøl til en værdi af 132 kr.
Med assistance fra en tolk blev den polske mand afhørt til sagen, som straks blev afgjort med en bøde, hvorefter politiet løslod ham.

Kl. 18.32 måtte politiet igen en tur til samme supermarked, idet en udenlandsk mand var tilbageholdt som mistænkt for at stjæle øl.
Det viste sig denne gang, at der var tale om en spirituspåvirket, 36-årig mand fra Polen, som havde forladt supermarkedet med en ramme dåseøl uden at betale for dem. Han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med en sigtelse for tyveri. Sagen blev straks afgjort inden løsladelsen af den sigtede, polske mand.

Færdselsuheld – Bragesvej, Ringsted

Kl. 13.13 fik politiet en anmeldelse om, at en lastbil og en personbil var stødt sammen på Bragesvej.
Det viste sig, at en 85-årig kvinde fra Ringsted var kørt i en personbil ad udkørselsvejen fra slagteriet frem til krydset ved Bragesvej med lav hastighed. Her fortsatte hun frem over vigelinjen ud på Bragesvej, hvor hun blev påkørt af en lastbil, som en 77-årig mand fra Kalundborg førte i østlig retning.
Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, der dog medførte mindre materielle skader på de to køretøjer.
Politiet har nu optaget rapport om færdselsuheldet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være overtrådt.

Hjælpeløs mand havde ulovlig kniv – Rådmandshaven, Roskilde

Kl. 13.20 fik politiet en oplysning om, at en mand lå måske bevidstløs og i hjælpeløs tilstand på Rådmandshaven.
Politiet kørte straks frem til stedet medbringende en hjertestarter fra politistationen, men manden dog var kommet til sig selv inden politiets ankomst. Manden blev identificeret som en 53-årig mand fra Roskilde, der dog stadig havde brug for at blive checket på skadestuen. I ventetiden på ambulancen blev han ved sit bælte fundet i besiddelse af en mindre kniv, som blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af knivloven.
Efterfølgende blev den 53-årige bragt til skadestuen til kontrol, inden han kan forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelsen mod ham.

Ordensbekendtgørelsen – Louisevej, Roskilde

Kl. 13.50 var to politiassistenter fra den præventive afdeling på politistationen i Roskilde på en præventiv fodpatrulje i Folkeparken i forbindelse med sidste skoledag for folkeskoleelever fra Lejre kommune.
Den politiassistent deltog i en dialog med nogle af de festende elever ved Amfiteatret, mens den anden politiassistent opholdt sig ikke langt derfra.

En yngre mand gik herunder hen bag ryggen på den ene politiassistent og tilkendegav sin mening om ham med en strittende finger på begge hænder.

Den meningstilkendegivelse så den anden politiassistent, som kom så tæt på den unge mand, at han kunne lægge en hånd på den unge mands skulder. Det medførte en overraskelse og en øjeblikkelig flugt fra stedet.

Flugten var egentlig forgæves, fordi politiassistenten var bekendt med den unge mands identitet, så den 16-årige unge mand fra Kirke-Hyllinge blev sigtet nogle minutter senere, da han igen søgte de øvrige skoleelevers selskab.

Da politiet forlod parken, fulgte den unge mand med hen til patruljebilen, hvor han begyndte at filme politiet, men forlod stedet kort efter sammen med nogle kammerater. Senere på eftermiddagen underrettede politiet den 16-åriges værge om sigtelsen mod ham, så værgen også vil være forberedt på at modtage breve fra politiet som underretning om afgørelsen på sagen om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.
Dette var den eneste straffesag for politiet blandt de ca. 200 skoleelever fra Lejre kommune, som fejrede deres sidste skoledag i Folkeparken. Politiet bad dog i et enkelt tilfælde om at skrue lidt ned for en soundbox, men ingen blev sigtet i den anledning.

Overordnet set forløb fejringen uden problemer i Folkeparken, hvor også Lejre Kommunes SSP-medarbejdere var til stede.

Falskt bankpersonale fik betalingskort – Roskilde

Kl. 16.45 anmeldte en 83-årig kvinde fra den nordlige del af Roskilde kommune med støtte fra en pårørende, at falskt bankpersonale havde formået hende til at udlevere sine betalingskort, som nu var misbrugt.

Den 83-årige var i tidsrummet kl. ca. 13.00-13.30 uventet blevet ringet op af en kvinde, der præsenterede som medarbejder i Danske Bank. Årsagen til opringningen var betaling af en regning i USA, som den 83-årige ikke kendte noget til. Hun blev dog overtalt til at give oplysninger om sine betalingskort for at undgå, at der skete yderligere betalinger i USA.

Desuden ville en mand ankomme til hendes bopæl for at hente betalingskortene, som en fremmed mand kort efter fik udleveret.
Banken kunne efterfølgende oplyse, at betalingskortene var misbrugt til to uberettige kontanthævninger for et samlet beløb på 15.000 kr.

Den 83-årige beskrev personen, der afhentede betalingskortene, som en mand, 25-30 år, 170-175 cm høj, spinkel af bygning, lyst kort hår, iført sort eller grå T-shirt, cowboybukser med huller og kondisko. Han talte dansk uden accent, og den 83-årige havde ikke yderligere oplysninger om kvinden, der ringede.

Politiet efterforsker nu også denne anmeldelse sammen med mange andre lignende anmeldelser, hvor især ældre borgere er blevet overtalt til enten at give personlige oplysninger, der kunne misbruges, eller til at udlevere betalingskort, som så efterfølgende er blevet misbrugt ved brug af rette PIN-kode til typisk kontanthævninger i en pengeautomat.

Politiets gode råd er ganske kort: udlever aldrig personlige eller fortrolige oplysninger, herunder f.eks. kort- eller kontonumre og PIN-koder, til personer, der enten ringer uden forudgående varsel eller som dukker op på bopælen. Skulle ”ulykken” være sket, skal diverse kort og bankkonti spærres for at undgå misbrug eller uberettigede pengeoverførsler.

Usædvanlig kørsel i bil – Askerød – Greve

Kl. 16.53 ønskede en patrulje at standse en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet, da bilen kørte fra Askerød ud på Godsvej.
Politiet havde nemlig en mistanke om, at føreren ikke havde noget kørekort. Føreren ønskede dog ikke at tale med politiet og fortsatte kørslen ad Anders Plougs Alle, hvorfra føreren kørte ned ad en mindre skrænt ind mod Askerød.

Kørslen fortsatte videre ad Krathuset og Digehuset ud mod Godsvej, hvor føreren kørte i græsrabatten i sydlig retning, inden bilen kørte ned ad en stejl skrænt ind mod Digehuset. Politiet undlod at køre samme vej, men fik kort efter atter kontakt til bilen, hvorfra føreren undløb. Han var dog blevet genkendt som en 20-årig mand fra Greve, som det ikke lykkedes politiet at få kontakt med. Senere kan han dog forvente en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven i anledning af den foretagne kørsel samt for kørsel uden førerret.

I bilen var en 17-årig ung mand fra Greve passager, som ikke blev sigtet for noget i anledning af førerens usædvanlige kørsel. Han måtte dog finde anden måde at transportere sig videre, idet bilen var en udlejningsbil, og udlejningsselskabet ønskede bilen retur ud fra politiets oplysninger om førerens anvendelse af den. Hvordan den reelle fører var kommet i besiddelse af udlejningsbilen, der var udlejet til en anden end føreren, indgår nu også i politiets undersøgelser i sagen.

Narkokørsel – Gl. Sorøvej, Kalundborg

Kl. 20.23 anholdt og sigtede politiet en 37-årig mand fra Store-Fuglede for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Narkometertesten indikerede, at han var påvirket af cannabis under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve inden løsladelsen.

Færdselsuheld / narkokørsel – Rørvigvej, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 21.05 fik politiet en anmeldelse om, at en bil var kørt ind i et hus, så strømmen var gået. Desuden var føreren af bilen løbet fra stedet med en forfølger bagefter.

Politiet kørte hurtigt til uheldsstedet på Rørvigvej ved Tunøvej og kunne konstatere, at føreren nu var til stede, så politiet kunne foretage anholdelse af en 39-årig kvinde fra Rørvig.

Kvinden blev skønnet påvirket af narkotika under kørslen, så hun fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.
Ingen øvrige trafikanter var blevet involveret i uheldet, og den 39-årige var selv sluppet uskadt fra ulykken.
Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at det ikke var strømforsyningen i området, som var blevet påvirket af ulykken. En tilkaldt el-tekniker kunne lokalisere fejlen til en påkørt internetskab, hvortil strømforsyningen blev afbrudt på grund af beskadigelserne på skabet.
Den 39-årige kvinde blev løsladt senere på aftenen efter afhøring til sagen, hvor politiet nu afventer analyseerklæringen med resultatet af den udtagne blodprøve.

Røg fra flisbunke – Pacific Kaj, Køge

Kl. 22.17 undersøgte brandvæsnet og politiet røgudvikling fra en større flisbunke på en firmaadresse.
Der var ingen synlige flammer fra flisbunken, men vinden fra øst bragte en svag lugt af røg ind over Køge by.
Brandvæsnet fik gravet sig ned i flisbunken, så en mindre brand i flisbunken kunne lokaliseres og slukkes. Først omkring midnat vurderede brandvæsnet, at der ikke længere var fare for, at der igen ville opstå en brand ved selvantændelse i flisbunken, så deres indsats kunne afsluttes.

Narkokørsel – Kløverstien, Holbæk

Kl. 01.42 anholdt og sigtede politiet en 25-årig kvinde fra Taastrup for kørsel i narkotikapåvirket tilstand, da en narkometertest gav udslag for påvirkning af cannabis under kørslen.
Den 25-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Flere artikler